Samhälle och politik

Utanför hegemonin av Nils Eng

Utanför hegemonin
Nils Eng

Kategori: Samhälle och politik
Sidor: 229 s
Format: Pocket

Hur fås människor att förlika sig med en makt vars yttringar de i så stor utsträckning ogillar? Ett preliminärt svar ges i Althussers ideologiteori som är teori om vad ideologierna egentligen gör när de binder. Konventionell ideologikritik som uppehåller sig vid myterna och människors "falska medvetande" framstår i det ljuset som själv ideologisk, underkastad de intrikata mekanismer som den inte vill se. I föreliggande essä diskuteras möjligheterna av kritik som inte snärjs i det kritiserade och som i själva utpekandet av hegemonin, effekterna av ekonomiska, politiska och ideologiska apparaters ömsesidiga konsolidering, inrättar en position belägen på utsidan.

Pris
Pocket 115 SEK
Hård pärm 245 SEK
E-Bok 25 SEK
Goda förebilder och fega, rädda halvgudar av Anita  Lundin, Helga Messel

Goda förebilder och fega, rädda halvgudar
Anita Lundin, Helga Messel

Kategori: Samhälle och politik
Sidor: 130 s
Format: Pocket

Goda förebilder och fega, rädda halvgudar - scener ur arbetslivet bygger på Anita Lundins och Helga Messels långa yrkesliv varav många år som kvinnliga chefer, projektledare och konsulter från både ideella, offentliga och privata verksamheter. I den här boken berättar vi, reflekterar och diskuterar våra erfarenheter. Vi knyter an till både forskning, filosofi, synar rådande trender och försöker förstå sammanhangen. Vad döljer sig bakom vackra fraser och masker i form av maktspel i organisationer och personliga handlingsmönster. Unga läsare i början eller mitt i karriären inspireras och provoceras kanske av boken, får lust att undersöka, reflektera och utmana egna föreställningar, förhållningssätt och beteenden.

Pris
Pocket 203 SEK
Hård pärm 317 SEK
E-Bok 90 SEK
Fri television? Om public service i en ny medievärld av Christina Jutterström

Fri television? Om public service i en ny medievärld
Christina Jutterström

Kategori: Samhälle och politik
Sidor: 204 s
Format: Pocket

FÖRLAG: Natur och kultur. INFO: Idag är konkurrensen om tittarna stenhård. Varför överger de unga generationerna public service? Ska den nya tekniken uppfattas som ett hot eller ett löfte? Hur ska public service finansieras och organiseras? Frågorna hopar sig kring de gamla ärevördiga public service-bolagen SVT, SR och UR. Alla tillåter sig att ha åsikter om programutbud, innehåll och kvalitet. Debattörer, politiker, tittare och skribenter vädrar sina uppfattningar. När nu Christina Jutterström med "Fri television? Om public service i en ny medievärld" ger sig in i debatten är det utifrån unika kunskaper och insikter. Åren 2001 - 2006 var hon vd för SVT. Men redan på 1960- och 70-talen arbetade hon inom public service, med både radio och tv.

Pris
Pocket 148 SEK
Hård pärm 278 SEK
E-Bok 40 SEK