Samhälle och politik

Jämställdhet inom räckhåll av Nima Sanandaji

Jämställdhet inom räckhåll
Nima Sanandaji

Kategori: Samhälle och politik
Sidor: 111 s
Format: Pocket

Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till jämställdhet och kvinnors möjligheter. Men det finns tecken på att vi börjat halka efter omvärlden. Andelen kvinnliga företagare är bland de lägsta i Europa, och har faktiskt minskat de senaste 20 åren. Andelen kvinnor som gör toppkarriärer i privat sektor är också låg, vilket reflekteras i att få kvinnor når chefspositioner. Denna bok tar upp perspektiv på kvinnors framsteg runtom världen som inte alltid diskuteras i Sverige. Som att ingånglönen för sjuksköterskor i offentlig sektor nästan är dubbelt så hög i Kanada som i Sverige. Att ogifta kvinnor utan barn har högre löner i USA än motsvarande grupp män. Eller att kvinnor har kommit att spela en viktigare roll för nyföretagandet än männen i Japan.

Pris
Pocket 99 SEK
Hård pärm 208 SEK
Utanför hegemonin av Nils Eng

Utanför hegemonin
Nils Eng

Kategori: Samhälle och politik
Sidor: 229 s
Format: Pocket

Hur fås människor att förlika sig med en makt vars yttringar de i så stor utsträckning ogillar? Ett preliminärt svar ges i Althussers ideologiteori som är teori om vad ideologierna egentligen gör när de binder. Konventionell ideologikritik som uppehåller sig vid myterna och människors "falska medvetande" framstår i det ljuset som själv ideologisk, underkastad de intrikata mekanismer som den inte vill se. I föreliggande essä diskuteras möjligheterna av kritik som inte snärjs i det kritiserade och som i själva utpekandet av hegemonin, effekterna av ekonomiska, politiska och ideologiska apparaters ömsesidiga konsolidering, inrättar en position belägen på utsidan.

Pris
Pocket 115 SEK
Hård pärm 245 SEK
E-Bok 25 SEK
Fri television? Om public service i en ny medievärld av Christina Jutterström

Fri television? Om public service i en ny medievärld
Christina Jutterström

Kategori: Samhälle och politik
Sidor: 204 s
Format: Pocket

FÖRLAG: Natur och kultur. INFO: Idag är konkurrensen om tittarna stenhård. Varför överger de unga generationerna public service? Ska den nya tekniken uppfattas som ett hot eller ett löfte? Hur ska public service finansieras och organiseras? Frågorna hopar sig kring de gamla ärevördiga public service-bolagen SVT, SR och UR. Alla tillåter sig att ha åsikter om programutbud, innehåll och kvalitet. Debattörer, politiker, tittare och skribenter vädrar sina uppfattningar. När nu Christina Jutterström med "Fri television? Om public service i en ny medievärld" ger sig in i debatten är det utifrån unika kunskaper och insikter. Åren 2001 - 2006 var hon vd för SVT. Men redan på 1960- och 70-talen arbetade hon inom public service, med både radio och tv.

Pris
Pocket 148 SEK
Hård pärm 278 SEK
E-Bok 40 SEK